Filtre

Úlohou fltrácie je zbaviť mušt alebo víno pevných častíc a dosiahnuť tak číry produkt. Filtrácia by mala čo najšetrnejšie voči fltrovanému produktu. V závislosti od konkrétneho stavu muštu či vína používajú rôzne fltračné zariadenia.

Doskový filter

 • Na čírenie fltrátu až po sterilizovanie
 • Odolný voči tlaku až do 5 barov – novinka
 • Filtruje nielen naplavené mikročastice, ale aj kvasinky a baktérie
 • Dokonalá čírosť fltrátu až po sterilizovanie
 • Filtračné dosky so špeciálnym proflom, ktoré je možné sterilizovať parou
 • Nerezové prevedenie umožňuje jednoduché čistenie a údržbu, odolné voči korozii
 • Možnosť hydraulického uzatváracieho systému

Vákuový rotačný filter

 • Jeden z najlepších na trhu! Na filtráciu muštov, kalov a sedimentov
 • Vynikajúce výsledky filtrácie produktu s vysokým percentom naplavenín
 • Okruh vákua je ODDELENÝ od okruhu nasávania vína z bubna. Čo znamená menej oxidácie a menšia strata alkoholu (zabraňuje 50 - 70 %-ným stratám oproti iným systémom). A navyše zabraňuje tvorbe peny, čo umožňuje stabilný chod vákuového čerpadla (nedochádza tak k častým vypínaniam čerpadla ako u iných systémov).
 • Takmer úplné eliminovanie nevyužitého priestoru filtračnej plochy tzv. „mŕtvy uhol“ = inovácia, ktorá dosahuje štvornásobne vyššiu efektivitu oproti iným systémom
 • Významne znižuje objem nasávania vzduchu
 • Hydrodynamický systém miešania v tanku, ktorý zabezpečí lepšie premiešanie hustejších produktov ako sú kaly
 • Zvyšuje plochu vysušovania – rýchlejšie a efektívnejšie filtrovanie, väčší výkon
 • Nižšia spotreba vody v porovnaní s inými systémami
 • Väčšia úspora elektriny približne o 20 – 30 %
 • Samoregulačný systém, ktorý nastavuje hrúbku filtrovaného produktu = výhodné pre zahustené produkty (kaly)
 • Optická kontrola tekutiny v bubne cez priezor
 • Automatické nastavenie hladiny medzi vodou a produktom pomocou obehového čerpadla.
 • Efektívny spôsob riešenia, ako zabrániť prerušeniam dodávky vody spôsobených sedimentami.

Kremelinový filter

Na filtráciu muštu, vyčíreného vína, sirupov, ovocných džúsov, vínneho octu, koncentrovaného muštu, hroznovej šťavy

 • Vynikajúca stabilita a celistvosť filtračnej vrstvy, aj v prípade prerušení pracovného procesu
 • Možnosť obnovenia filtračnej vrstvy
 • Systém s „jemným nábehom“ , ktorý podporuje šetrnú filtráciu
 • Možnosť úplnej filtrácie zvyškov tekutiny
 • Oddeľovanie použitej filtračnej vrstvy odstreďovaním a jej vylučovanie bez nutnej vibrácie alebo zoškrabovania
 • Efektívne riešenie na zvýšenie filtračnej plochy a vyššej kvality zvyškovej filtrácie
 • Čistenie diskov bez potreby demontáže zariadenia, nízka spotreba vody
 • Jednoduché čistenie, každý disk má vlastnú čistiacu trysku
 • Dosky sú špeciálne upevnené, aby sa neohýbali a nepraskali
 • Dve nezávislé redukcie: jedna na miešanie a jedna na dávkovanie kremeliny dávkovacím čerpadlom, čo zabraňuje čas-
  tému opotrebovaniu
 • Membrána má väčšiu odolnosť a menej sa opotrebúva
 • Hydraulický tlak testovaný pri 7 baroch

Cross-flow filter

Na filtráciu vína aj počas kvasenia alebo čírenia EFEKTÍVNA INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA

 • Jedinečná polyvinyl-sulfónová výplň na rozdiel od keramickej – výhodou je vyššia odolnosť voči chemikáliám a teplotným zmenám (šokom) a mechanickému namáha- niu. Nižšie náklady na výmenu výplne a jednoduchšia údržba.
 • Špeciálna výplň zamedzuje prenikaniu častíc do membrány a zvyšuje prietok.
 • Jednoduché čistenie: membrány majú asymetrickú konštrukciu, na rozdiel od iných filtrov tohto druhu, ktoré majú symetrickú konštrukciu.
 • Zachováva štruktúru vína a jeho organoleptické vlastnosti omnoho viac ako iné tradičné technológie
 • Žiadne straty na filtrovanom produkte
 • Nevyžaduje žiadne filtračné prostriedky
 • Nedochádza k spätnému toku vína vďaka čerpadlu, ktoré vytláča víno späť do tanku

Flotačné zariadenie

Na čírenie muštu v tanku

 • Čírenie čerstvého muštu a oddeľovanie pevných častíc
 • Funguje na princípe vstrekovania inertného plynu do muštu, ktorý vytvára mikro perlenie a ktoré vyplavuje pevné častice na povrch.
 • Zachováva chemické, fyzikálne a organoleptické vlastnosti vína
 • Skracuje čas čírenia muštu (čistý mušt už niekoľko hodín po zbere)
 • Šetrí prípravky na sedimentáciu ako bentonit, kaseín, želatínu
 • Jednoduché a rýchle pripojenie na akýkoľvek druh tanku
 • Možnosť výberu dávkovania aditív a pracovného cyklu
 • Mobilné zariadenie, vhodné na presun kdekoľvek v pivnici
 • Vyčírenie muštu tri až päťnásobne v závislosti na kvalite muštu
 • Znižuje množstvo usadenín po kvasení, sediment je po kvasení veľmi kompaktný = viac čistého muštu oproti tradičnému číreniu
 • Odlišný a efektívny systém použitia – zariadenie možno čistiť aj pri plnej prevádzke bez nutnosti odstavenia
 • Efektívnejší vďaka vytváraniu rýchleho mikroperlenia – lepšie premiešanie, rýchlejšie čírenie Pokiaľ chcete dosiahnuť vysoko kvalitné vína a budovať imidž pre zákazníka alebo reštauráciu, výber správneho filtra pre dosiahnutie dokonalej harmónie s vínom je veľmi dôležitý.

Lisy

Proces lisovania je jeden z najdôležitejších krokov v rámci prvotného spracovania hrozna. Kvalitným lisovaním dosiahnete:

 • Zachovanie typických organoleptických vlastností
 • Žiadna oxidácia počas lisovania
 • Vyššia výlisnosť obzvlášť pri citlivé odrody hrozna
 • Vysoká drenážna účinnosť
 • Veľmi nízke straty tekutiny
 • Zjednodušený systém čistenia
 • Rýchle rozobratie a zloženie
 • Nízke náklady na energie

Okrem výhod lisovacieho zariadenia je treba zvážiť aj iné faktory, akým je druh a kvalita hrozna, rýchlosť a množstvo lisovaného hrozna, časová nutnosť lisovania, možnosti inštalácie zariadenia vzhľadom na existujúce priestory a nadväzujúce zariadenia. Nemenej dôležitým je aj výber programov vzhľadom na požadovaný výsledok: pomalé šetrné lisovanie, špeciálne lisovanie určitých odrôd, rýchle ekonomické lisovanie, atď. K dispozícii modely s kapacitou plnenia od 600 kg hrozna.

Aby ste získali maximum z týchto výhod potrebujeme poznať Vaše individuálne požiadavky.


Mlynkoodstopkovače

V závislosti od toho, čo chcete dosiahnuť, potrebujete spoľahlivé a efektívne mlynkoodstopkovače, ktoré vám zaručia vynikajúcu surovinu na ďalšie spracovanie.

Niekoľko charakteristík:

Ochrana produktu pri kontakte s kyslíkom
Jednoduché čistenie a údržba
Programovanie podľa želania
Kvalita dosiahnutého produktu
▪ Kombinácia hospodárnosti, fexibility, hygieny a kvality

Vplyv iných faktorov, akým je predovšetkým kvalita, ale aj množstvo spracovávaného hrozna, časová potreba ako aj zohľadnenie priestorov a napojenie na ďalšie zariadenia, sú nevyhnutné pre správny výber.

K dispozícii modely od 10 ton/hod s variabilnými možnosťami (len drvenie, odstopkovanie+drvenie, len odstopkovanie, dopravovanie, atď.)

Množstvo a časový harmonogram prísunu spracovávaného hrozna, odroda, charakter očakávaného vína a aj ďalšie parametre sú dôležité pre výber správneho zariadenia.

Čerpadlá

Čerpadlo používané pri jednotlivých procesoch môže výrazne ovplyvniť kvalitu vína. Ak chcete zachovať štruktúru vína, podporiť jeho odrodovosť a terroir, zachovať jeho organoleptické vlastnosti, je nevyhnutné investovať do kvalitného čerpadla.

Odstredivé čerpadlo

Najčastejšie používané čerpadlo vo vinárstve. Používa sa na prečerpávanie vína alebo pred plnením. Obľúbené z dôvodu cenovej dostupnosti, avšak nemusí byť optimálnym riešením v určitom procese výroby.


Monočerpadlo

Vhodné na prečerpávanie vína, rmutu a muštu alebo pred plnením. Čerpanie vína pomocou špirály, vhodné na menšie objemy.

Peristaltické čerpadlo

Je najlepším riešením na prepravu rmutu a muštu (pevných častí). Vhodné aj na prečerpávanie vína ako aj pred plnením.

Objemové čerpadlo (Lobe pump)

Je optimálnym riešením pre použitie pred plnením, predovšetkým z hľadiska postupného nábehu toku vína a šetrného spracovania bez zbytočného okysličovania.

Piestové čerpadlo

Známe piestové čerpadlá Manzini ako aj iných výrobcov používané vo vinárstve na prečerpávanie tekutín. Nie je vhodný po použití membránového filtra.


Plniace zariadenia

Ak vinár starostlivo dodrží všetky technologické postupy na výrobu kvalitného vína a víno je pripravené na nafľaškovanie, nastáva veľmi významný moment. Buď môže doteraz vyrobenú kvalitu umocniť alebo môže svoju doterajšiu prácu zničiť. Ak si chcete vybrať tú prvú možnosť, nechajte si poradiť.

Výhody:

 • Účinnejší a efektívnejší ako iné systémy = stabilita vína po nafľaškovaní
 • Patentovaná technológia – ÚPLNÁ OCHRANA pred nasávaním KYSLÍKA
 • Nízka a efektívna spotreba inertného plynu
 • Vysoká presnosť hladiny plnenia
 • Rýchla manipulácia, minimálna údržba (niektoré časti nevyžadujú mazanie)
 • Úplná a bezpečná sanitácia
 • Rýchla a jednoduchá výmena formátu
 • Šité na mieru
 • Väčšia variabilita pomocou modulového systému
 • Náhradné diely dostupné aj mimo výrobcu
 • Odstraňuje kyslík na 99 % (iné systémy 80 – 85 %)
 • Robustná konštrukcia
 • Optimálny účinok aj u atypických fliaš

Existuje množstvo rôznych, niekedy mätúcich informácií a názorov ohľadom plniacich zariadení na domácom trhu. Radi Vám pomôžeme pri výbere správneho zariadenia na Vaše podmienky.

Etiketovacie zariadenia

Správna aplikácia etikiet je súčasťou dizajnu. Nie nadarmo sa hovorí “Aj oči jedia“, v tomto prípade „Aj oči pijú“. Rýchle, spoľahlivé a efektívne riešenia od poloautomatických až po plne automatické zariadenia zosynchronizované do linky.

Benefity vo váš prospech:

 • Riešenia na aplikáciu etikiet na mokrý proces a samolepiacich etikiet
 • Kombinácia oboch variant na jednom zariadení s extrémnou presnosťou a garantovaním vysokej kvality výsledku
 • Flexibilné, odolné riešenie s jednoduchým užívaním
 • Vynikajúci výkon s dlhodobou trvanlivosťou
 • Jedinečná technológia so širokou ponukou variabilných možností
 • Programovateľné rotačné alebo lineárne systémy
 • Zariadenia s minimálnou údržbou
 • Možné integrovať do plniacej linky aj s priestorovým obmedzením
 • Možnosti s orientáciou fliaš, zmršťovaním alebo zavalovaním kapslí

Baliace zariadenia

Manuálne, poloautomatické a plne automatické baliace zariadenia s možnosťami depaletizácie a paletizácie fliaš, formovania kartónov, vkladania fliaš, uzatvárania kartónov, ovíjania fóliou, vibračných dopravných pásov, prepravy fliaš a kartónov, systém na kontrolu hmotnosti, bag in box. Dnes môžu byť všetky tieto kroky zautomatizované.

 • Prináša vysokú finančnú a časovú úsporu v prevádzke
 • Rýchla návratnosť investície
 • Zvyšuje hospodárnosť a produktivitu práce
 • Čisté prostredie, vysoká kvalita, spoľahlivosť a presnosť
 • Dlhodobo testované zariadenia s dlhou životnosťou
 • Možnosti pre prácu s odlišnými formátmi

Doplnkové zariadenia

Vinifikátory

 • Určené na kryomaceráciu, kvasenie a skladovanie bielych a červených odrôd hrozna
 • Patentovaná technológia odlišná od iných systémov
 • Princíp mechanického rotačného systému kontrolovaného elektricky, ktorý ponára matolinu až po povrch tanku
 • Vysokohodnotné a šetrné kvasenie červených odrôd s plne izolovaným vybavením na stabilizáciu vínneho kameňa
 • Tlakové nádoby

Chladenie

 • Chladenie muštu, rmutu a vína do bodu mrazu
 • Vynikajúca flexibilita a spoľahlivosť
 • Pokroková a sofistikovaná technológia

Zariadenia na dávkovanie síry

 • Slúži na presné dávkovanie kysličníka siričitého do vína alebo muštov


Tepelné stabilizovanie (pasterizácia)

 • Inaktivácia plesní a baktérií v produkte ako aj v okruhu vrátane fľaše zaisťuje biologickú stabilitu produktu. Proces ohrevu dosahuje výsledok tým najjednoduchším a najistejším spôsobom.


Dopravníky

 • Na prepravu fliaš, kartónov


Aspirátory

 • Slúžia na odsávanie strapín a stopiek z hrozna


Vákuové odparky (odstredivky)

 • S tepelným čerpadlom, ktoré fungujú pod podtlakom pri nízkej teplote odparovania
 • Ideálne pre výrobcov vína, ktorí chcú vyrábať kvalitné vína nezávisle na klimatických vplyvoch