Kontakt

Kontaktujte nás

00421 31 / 550 25 11
00421 31 / 55 98 221

Adresa prevádzky

VINAGRO TRADE, s. r. o.
930 32 Macov 6
Slovenská republika

IČO: 44 488 688
IČ DPH: SK2022725133
DIČ: 2022725133

Bankové spojenie: 2927893245/1100 Tatra banka, a.s.
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2789 3245
SWIFT: TATRSKBX